Vedtægter for Rønne Skipperforening af 1883

Download vedtægterne her

Medlemsskab:

Fuldt-betalende medlemmer: 250,-
Pensionister: 125,-

Kontakt:

Kasserer: Søren Sjøberg Nielsen
Email: sjoeberg@tdcadsl.dk
Mobil: 30 92 50 06


M/S ”FREM”

Passagerskibet FREM blev bygget på Burmeister & Wain Skibsværft i 1923 til ”Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866, Rønne”, og søsat 18. januar 1924.
FREM var det første dieselmotordrevne passagerskib til indenrigsfart i Danmark og indfriede på sin prøvesejlads 10. april alles forventninger ved med 13½ knob at forbruge 75 % mindre brændstof, samt med plads til 38 % flere passagerer end søsterskibet, damperen HEIMDAL.
FREM havde med inventar og tilsyn m.v. kostet 1.527.124 kr. og kom for første gang til Rønne med passagerer, post og gods den 17. april 1924.
I 1937 valgte bestyrelsen at forlænge skibet med 20 fod, (ca. 6 meter), hvilket blev påbegyndt i november, og der blev foretaget prøvesejlads med skibet 24. marts det følgende år.
Skibet blev beslaglagt af tyskerne i december 1944, men blev efter krigen ved en tilfældighed genfundet som hotelskib i Kiel og havde efter sigende aldrig været i fart under tysk flag pga. motorfejl, - formodet sabotage!?
Det lykkedes at få FREM frigivet af den engelske marine i september 1945. FREM kunne efter værftsophold tiltræde sin første sejlads fra Bornholm den 29. november og var i fart mellem Rønne og København indtil februar 1953, hvor skibet blev solgt til firmaet Hans Lehmann, Lübeck, til passagerfart mellem Lübeck/Travemünde og København under navnet ”DANIA”.
I marts 1958 solgt til Saudi-Arabien, hvor det sejlede under navnet ”ARAFAT”, indtil det blev kondemneret og sænket på 750 meter vand i Rødehavet 28. maj 1978.

P.E.W.
2006


Sponsorer